De gemeente is in veel gevallen aansprakelijk bij ongeluk door slecht wegdek

Het komt heel vaak voor: fietsers die ten val komen door slecht wegdek. In de weg zitten bijvoorbeeld gaten en scheuren, of er is sprake van een onverwacht obstakel. Het slachtoffer denkt dan vaak dat dit zijn of haar eigen schuld is. “Ik had beter moeten uitkijken”, hoor ik dan.

Maar klopt dit wel? Het antwoord daarop is: nee, in veel gevallen klopt dit niet. Ik licht het toe.

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor veilige wegen en fietspaden.

In veel gevallen is de gemeente dan ook aansprakelijk als fietsers schade oplopen bij een val die veroorzaakt wordt door slecht wegdek.

Dit werd wederom bevestigd door het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden eind september. Een mevrouw was met haar fietswiel in een groef van 3 centimeter gekomen en gevallen. Zij was daarbij gewond geraakt.

Eigen schuld? Nee!

Het gerechtshof oordeelde dat de gemeente aansprakelijk was voor de schade.

Het slachtoffer moest dus vergoed worden door de gemeente, tenzij de gemeente kon aantonen dat het ongeval anders was veroorzaakt dan het slachtoffer vertelde. En als de gemeente dat niet kon, dan moest de schade door de gemeente vergoed worden.

Dit heet de zogenaamde omkeringsregel. Dit is een slachtoffervriendelijke regel, die regel helpt een slachtoffer. Het slachtoffer hoeft dan namelijk niet meer te bewijzen, wat normaal wel moet. Zodra de gevaarlijke situatie (slecht wegdek) zich verwezenlijkt, moet degene die daar verantwoordelijk voor is bewijzen dat het ongeluk daardoor NIET is ontstaan.

Dit bevestigt weer dat de gemeente een vergaande verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor veilige wegen.

Mijn advies:
Ben je door een onveilige situatie op of aan het wegdek gevallen en ben je daarbij gewond geraakt? Maak dan foto’s van de situatie of laat deze door iemand maken.

Voor aanvullend advies, neem gerust vrijblijvend contact met me op.